• Boek
  • Opgelost? Tien jaar Solvent Team ervaring / G. van der Laan, A. Lenderink, E. Wekking ... [et al.]. - Amsterdam : Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 2007. - 66 p. : fig., foto's, tab.

  • Samenvatting

    In deze terugblik wordt stilgestaan bij de aanleiding en het doel van het Solvent Team project 1997-2007. Tien jaar ervaring met diagnostiek en begeleiding van patiënten met chronische encefalopathie door oplosmiddelen wordt beschreven en wat er van die doelen gerealiseerd is. De publicatie schetst ook de structuur en de samenwerkingsverbanden en gaat in op enkele kritische punten: het omstreden ziektebeeld, de problemen bij het achteraf schatten van de blootstelling en de juridische verwikkelingen. Verder worden de cijfers over aantallen beoordeelde patiënten, de uiteindelijke diagnose, de verwijzers en de beroepen van patiënten worden gepresenteerd en toegelicht. Ook de wetenschappelijke spinoff van het project en de bijdrage aan preventie zijn belangrijke resultaten. Dit wordt in verschillende hoofdstukken uitgewerkt: evaluatie en transparant maken van het diagnostisch proces; de toegevoegde waarde van neuroimaging bij de diagnostiek; followup onderzoek voor beter inzicht in het beloop van de aandoening; begeleiding van patiënten met CTE. Ten slotte wordt een blik in de toekomst geworpen.